Biuro Nieruchomości Dąbrowa Górnicza

Sprawdzenie nieruchomości

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości obejmuje zgromadzenie niezbędnych danych o przedmiotowej nieruchomości, które umożliwią przeprowadzanie rzetelnej analizy. Badając stan prawny nieruchomości bierzemy pod uwagę potencjalne ryzyka, które mogą pojawić się przy zakupie nieruchomości. Wynikiem weryfikacji stanu prawnego nieruchomości jest przede wszystkim sprawdzenie czy informacje przekazywane przez właściciela nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Dodatkową czynnością może być również sprawdzenie czy kupujący będzie miał możliwość zrealizowania własnych celów inwestycyjnych.

Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Każdy rodzaj nieruchomości czy to nieruchomość lokalowa, działka niezabudowana, działka zabudowana, wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia. Ponadto rodzaj prawa do nieruchomości, sposób nabycia, data nabycia powodują, że weryfikacji podlegają różne dokumenty i rejestry: urzędowe, spółdzielcze, wieczysto-księgowe. Jeśli nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą to przede wszystkim powinniśmy zacząć od szczegółowej analizy księgi wieczystej, którą objęta jest nieruchomość - zbadanie statusu własności nieruchomości, czy przeniesienie prawa własności będzie skuteczne, sprawdzenie informacji o ewentualnych obciążeniach i ograniczeniach nieruchomości. Kolejnie istotna jest weryfikacja rejestrów urzędowych pod względem zgodności z księga wieczystą oraz pod względem zmian, które mogą wynikać z postanowień prawa miejscowego dla danej miejscowości. Miedzy innymi są to zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy itp.

Sprawdź nieruchomość zanim kupisz!

Biuro Nieruchomości w Dąbrowie Górniczej bada każdą nieruchomość zleconą do sprzedaży. Weryfikacja stanu prawnego odbywa się kilkukrotnie podczas całego procesu sprzedaży.

Ponadto świadczymy usługi weryfikacji stanu nieruchomości na zlecenie.

Usługę weryfikacji stanu prawnego nieruchomości świadczymy również poza Dąbrową Górniczą.

Dowiedz się o wszystkich zaletach jake płyną z korzystania z usług biura nieruchomości.